Битови (до 50kW)

GT 224

Котлите GT 224 (четири броя глидери) са котли от евтектичен чугун  за нискотемпературни инсталации до 30°С с възможност за пълно изстиване между два работни цикъла. Максималната работна темпераура на котлите е 100°С. Диапазона на термостата е от 30 до 90°С. Максималното работно налягане е 4 bar. Триходовата структура и голямата горивна камера позволяват постигането на голяма ефективност (до 92%). С

GT 530-13

 

- Максимална работна температура: 100°С

- Максимално работно налягане: 6 bar   

- Диапазон на термостата: от 40 до 90°С

- Авариен термостат: 110° С

Котел на пелети KOZLUSAN PROPEL 25

Стоманен пелетен котел с пълна автоматизация на работа, като човешката намеса се свежда до напълване на бункер за пелети и изхвърляне на сандъчето с пепел. Котелът е с изкл. Високо КПД-92%.

Оборудването на котела включва:

Котел на пелети KOZLUSAN PROPEL 40

 

Стоманен пелетен котел с пълна автоматизация на работа, като човешката намеса се свежда до напълване на бункер за пелети и изхвърляне на сандъчето с пепел. Котелът е с изкл. Високо КПД-92%.

Оборудването на котела включва:

Котел на пелети KOZLUSAN SLIMPEL 25

Оборудването на котела включва:

 • Бункер за гориво – 120кг пелети
 • Автоматично запалване
 • Автоматично почистване на дъното на горелката
 • Почистване на димогарните тръби с ръчка
 • Електронно табло за управление с модулация на мощността
 • Седмичен програматор
 • Управление на котела през Интернет и локална мрежа
 • Управление на 2 отоплителни кръга
 • Управление на външен шнек за допълване на бункера
 • Защита против подпалване на бункера

Котел на пелети KOZLUSAN SLIMPEL 40

Оборудването на котела включва:

 • Бункер за гориво – 120кг пелети
 • Автоматично запалване
 • Автоматично почистване на дъното на горелката
 • Почистване на димогарните тръби с ръчка
 • Електронно табло за управление с модулация на мощността
 • Седмичен програматор
 • Управление на котела през Интернет и локална мрежа
 • Управление на 2 отоплителни кръга
 • Управление на външен шнек за допълване на бункера
 • Защита против подпалване на бункера

Нафтов котел GTU C 225

Новата серия от нафтови кондензни котли повишава своята ефективност благодарение на  скритата топлина, получена при кондензирането на водните пари в димните газове. КПД на котела е 104%. Минималната температура за работа на котела е 30o С.

Нафтов котел GTU C 226

Новата серия от нафтови кондензни котли повишава своята ефективност благодарение на  скритата топлина, получена при кондензирането на водните пари в димните газове. КПД на котела е 104%. Минималната температура за работа на котела е 30o С.

Нафтов котел GTU C 227

Новата серия от нафтови кондензни котли повишава своята ефективност благодарение на  скритата топлина, получена при кондензирането на водните пари в димните газове. КПД на котела е 104%. Минималната температура за работа на котела е 30 С.