Екип

    Днес екипът на Рувекс АД наброява над 50 професионалисти, всеки-специалист в своята       област.

   Изпълнителен Директор:

    Борис Славчев

    Търговски Директор:

    инж. Радостина Велкова  r.velkova@ruvex.bg          +359 886 399 997

    Отдел Продажби:

     Цветан Йорданов         t.yordanov@ruvex.bg          +359 888 775 556

     Ивайло Илчев                    i.ilchev@ruvex.bg         +359 888 006 362

 

     Oтдел Управление на проекти:

     инж. Гергана Петрова         g.petrova@ruvex.bg        +359 887 303 890 
     инж. Павлина Димова          p.dimova@ruvex.bg        +359 888 486 694
     инж. Николай Дамянов    n.damyanov@ruvex.bg        +359 876 217 042
  
 

      Отдел Компоненти и Системи за Автоматизация:

                       Представителство на FINDER Relays и LOVATO Electric

      Андрей Карамански   a.karamansky@ruvex.bg           +359 2 976 15 08

      Магазин - Шоурум    гр. Велико Търново:

      Мария Шеева - Управител Шоурум  m.sheeva@ruvex.bg +359 889 050 270

     Oтдел Доставки:

      инж. Христо Върбанов - Ръководител     h.varbanov@ruvex.bg 

      Андрей Карамански                           a.karamansky@ruvex.bg

     Счетоводство:

      Ана Димитрова            - Главен Счетоводител            a.dimitrova@ruvex.bg
      Емил Кисьов                - Счетоводител                               
e.kisyov@ruvex.bg
      Красимира Цветанова  - Касиер                               k.tsvetanova@ruvex.bg

      Маркетинг и реклама:

      Мария Брешкова  m.hristova@ruvex.bg

      Сервиз:

      Венцислав Спасов – Ръководител  Сервиз  v.spasov@ruvex.bg

       Склад:

      Радослав Крушкин - Ръководител Склад   r.krushkin@ruvex.bg

      Човешки ресурси:

      Катя Кършанова  k.karshanova@ruvex.bg

 
     Офис Mениджър:

      Цветелина Димитрова  t.popova@ruvex.bg