Екип

 Днес екипът на Рувекс наброява над 50 професионалисти, всеки - специалист в своята област.

 Изпълнителен Директор:

 Борис Славчев- Изпълнителен Директор

 Търговски Директор:

 инж. Радостина Велкова - Търговски Директор r.velkova@ruvex.bg  +359 886 399997

 Отдел Продажби:

 Цветан Йорданов – Специалист Продажби t.yordanov@ruvex.bg  +359 888 775556

 Ивайло Илчев - Търговски Представител i.ilchev@ruvex.bg  +359 888 006362

 

 Oтдел Управление на проекти:

 инж. Николай Дамянов - Мениджър Проекти n.damyanov@ruvex.bg  +359 876 217042
 инж. Павлина Димова   - Мениджър Проекти p.dimova@ruvex.bg  +359 888 486694
 инж. Гергана Петрова   - Мениджър Проекти g.petrova@ruvex.bg  +359 887 303890
 инж. Петър Петров        - Мениджър Проекти p.petrov@ruvex.bg  +359 876 394570 
 

 Отдел Компоненти и Системи за Автоматизация:

                                Представителство на FINDER Relays и LOVATO Electric

 Андрей Карамански - Търговски Представител a.karamansky@ruvex.bg

 Шоурум - гр. Велико Търново:

 Мария Шеева - Управител Шоурум  m.sheeva@ruvex.bg +359 889 050270

 Oтдел Доставки:

 инж. Христо Върбанов - Ръководител Отдел Доставки h.varbanov@ruvex.bg 

 Андрей Карамански  - Отдел Доставки  a.karamansky@ruvex.bg

 Счетоводство:

 Ана Димитрова - Главен Счетоводител a.dimitrova@ruvex.bg
 Емил Кисьов     - Счетоводител  
e.kisyov@ruvex.bg
 Красимира Цветанова - Касиер  k.tsvetanova@ruvex.bg

 Маркетинг и реклама:

 Мария Брешкова  m.hristova@ruvex.bg

 Сервиз:

 Венцислав Спасов – Ръководител Отдел Сервиз  v.spasov@ruvex.bg

 Склад:

 Радослав Крушкин - Началник Склад   r.krushkin@ruvex.bg
 
 Офис Mениджър:

 Цветелина Димитрова  t.popova@ruvex.bg
 
 Човешки ресурси:

 Катя Кършанова  k.karshanova@ruvex.bg