Екип

    Днес екипът на Рувекс АД наброява над 50 професионалисти, всеки-специалист в своята област.

   Изпълнителен Директор:

    Борис Славчев

    Търговски Директор:

    Ленко Георгиев                   l.georgiev@ruvex.eu     +359 888 21 94 53

    Мениджър отдел "Продажби"

    инж. Радостина Велкова      r.velkova@ruvex.eu       +359 886 399 997

    Отдел Продажби 

     Ивайло Илчев                    i.ilchev@ruvex.bg         +359 888 006 362

 

      Валентин Славчев             val.slavchev@ruvex.eu  +359 889 003 838

 

     Олег Христов                    o.hristov@ruvex.bg       +359 893 33 83 89

     Oтдел Управление на проекти:

     инж. Павлина Димова          p.dimova@ruvex.bg        +359 888 486 694
     инж. Николай Дамянов        n.damyanov@ruvex.bg    +359 876 217 042
  
 

      Отдел Компоненти и Системи за Автоматизация:

            Представителство на FINDER Relays и LOVATO Electric

      Aндpей Kapamaнски            a.karamansky@ruvex.bg           +359 2 976 15 08

      Магазин - Шоурум    гр. Велико Търново:

      Мария Шеева - Управител Шоурум  m.sheeva@ruvex.bg +359 889 050 270

     Oтдел Доставки:

      инж. Христо Върбанов - Ръководител     h.varbanov@ruvex.eu 

      Aндpей Kapaмански                               a.karamansky@ruvex.bg

     Счетоводство: 

      Ана Димитрова            - Главен Счетоводител   a.dimitrova@ruvex.eu
      Емил Кисьов                - Счетоводител             
e.kisyov@ruvex.bg
      Красимира Цветанова  - Касиер                        k.tsvetanova@ruvex.bg

      Маркетинг и реклама:

      Мария Брешкова                 m.hristova@ruvex.eu             

 

      Сервиз:

      Димитър Младенов-  Ръководител  Сервиз   d.mladenov@ruvex.bg

       Склад:

      Радослав Крушкин - Ръководител Склад   r.krushkin@ruvex.bg

      Човешки ресурси:

      Катя Кършанова  k.karshanova@ruvex.bg

 
     Офис Mениджър:

      Цветелина Димитрова  t.popova@ruvex.bg