Екип

Днес екипът на Рувекс наброява над 50 професионалисти, всеки - специалист в своята област.

Изпълнителен Директор
Борис Славчев- Изпълнителен Директор

Търговски Директор
Валери Ананиев - Търговски Директор

Пролетина Коева- Юрисконсулт pkoeva@ruvex.bg

Отдел Продажби

инж. Радостина Велкова - Специалист Продажби r.velkova@ruvex.bg

Цветан Йорданов – Специалист Продажби tsvetan@ruvex.bg

Ивайло Илчев - Търговски Представител ilchev@ruvex.bg

Oтдел Управление на проекти
инж. Николай Дамянов - Мениджър Проекти niky@ruvex.bg
инж. Павлина Димова - Мениджър Проекти polidim@ruvex.bg
инж. Гергана Петрова - Мениджър Проекти gpetrova@ruvex.bg
инж. Ивайло Шакалов - Мениджър Проекти i.shakalov@ruvex.bg
 

Отдел Компоненти и Системи за Автоматизация
Представителство на FINDER Relays и LOVATO Electric
А. Карамански - Мениджър Продажби andrey@ruvex.bg

Шоурум - гр. Велико Търново
Мария Шеева - Управител Шоурум msheeva@ruvex.bg
 
Oтдел Доставки
инж. Христо Върбанов - Ръководител Отдел Доставки hristo@ruvex.bg
  
Счетоводство
Ана Димитрова - Главен Счетоводител adimitrova@ruvex.bg
Красимир Говедарски - Счетоводител kgovedarski@ruvex.bg
Красимира Цветанова - Касиер krassi@ruvex.bg

Маркетинг и реклама
Мария Брешкова mhristova@ruvex.bg

Сервиз
Венцислав Спасов – Ръководител Отдел Сервиз vspasov@ruvex.bg

Склад
Радослав Крушкин - Началник Склад  radi@ruvex.bg
 
Офис Mениджър
Цветелина Димитрова tsveti@ruvex.bg
 
Човешки ресурси
Катя Кършанова kkyrshanova@ruvex.bg