Екип

Днес екипът на Рувекс наброява над 50 професионалисти, всеки - специалист в своята област.

Изпълнителен Директор
Борис Славчев- Изпълнителен Директор

Търговски Директор

инж. Радостина Велкова - Търговски Директор r.velkova@ruvex.bg  +359886399997

Отдел Продажби

Цветан Йорданов – Специалист Продажби tsvetan@ruvex.bg  +359888775556

Ивайло Илчев - Търговски Представител ilchev@ruvex.bg  +359888006362

Oтдел Управление на проекти

инж. Николай Дамянов - Мениджър Проекти niky@ruvex.bg  +359876217042
инж. Павлина Димова - Мениджър Проекти polidim@ruvex.bg  +359888486694
инж. Гергана Петрова - Мениджър Проекти gpetrova@ruvex.bg  +359887303890
инж. Петър Петров- Мениджър Проекти ppetrov@ruvex.bg  +359876394570 
 

Отдел Компоненти и Системи за Автоматизация
Представителство на FINDER Relays и LOVATO Electric
А. Карамански - Мениджър Продажби andrey@ruvex.bg  +359888662858

Шоурум - гр. Велико Търново
Мария Шеева - Управител Шоурум msheeva@ruvex.bg +359889050270

Oтдел Доставки

инж. Христо Върбанов - Ръководител Отдел Доставки hristo@ruvex.bg 

Стефан Танев-  Специалист доставки s.tanev@ruvex.bg

Счетоводство

Ана Димитрова - Главен Счетоводител adimitrova@ruvex.bg
Красимир Говедарски - Счетоводител kgovedarski@ruvex.bg
Красимира Цветанова - Касиер krassi@ruvex.bg

Маркетинг и реклама
Мария Брешкова mhristova@ruvex.bg

Сервиз
Венцислав Спасов – Ръководител Отдел Сервиз vspasov@ruvex.bg

Склад
Радослав Крушкин - Началник Склад  radi@ruvex.bg
 
Офис Mениджър
Цветелина Димитрова tsveti@ruvex.bg
 
Човешки ресурси
Катя Кършанова kkyrshanova@ruvex.bg