FAQ

В цената на стенните газови котли има ли включен комин?

Комините се купуват отделно от котела и цената им не е включена в цената на котела.Това е така защото има случаи, в които при подмяна на котел с нов може да се използва вече същесвуващия комин.

Какво включва услугата Безплатен монтаж на климатик?

Безплатния монтаж на климатик включва следното:

1. Уточняване с клиента къде да бъдат поставени външното и вътрешното тяло на климатика;
2. Пробиване на отвор в стената;
3. Медно трасе ( тръби ) с дължина до 3 линейни метра;
4. Изолиране на медните тръби;
5. Осигуряване на електрически кабел за захранване на климатика;
6. Монтаж на вътрешното тяло;
7. Монтаж на външно тяло;
8. Свързване на външното и вътрешното тяло;
9. Вакуумиране и пуск на климатика
10. Провеждане на инструктаж на клиента относно работата на климатика

Услугата "Безплатен монтаж" важи ли за всички населени места в България?

За сега услугата е достъпна само в София и Велико Търново. За всички останали населени места на клиентите се предоставя допълнителна Търговска отстъпка.

Какво включва услугата Безплатен монтаж на стенен газов котел?

Услугата "Безплатен монтаж на стенен газов котел" се предлага по график установен от РУВЕКС АД и включва следното:

1. Безплатен оглед и консултация;
2. Монтаж на котела на стена;
3. Свързване на котела към съществуваща колекторна кутия, при максимално отстояние не повече от 2 линейни метра;
4. Пуск и настройка на котела.

 

В монтажа не са включени следните услуги:

1. Пробиване на отвор за комин;
2. Пълнене  и обезвъздушаване на инсталацията;
3. Необходими крепежи, тръби и арматура.

Услугата пуск на котел платена ли е?

Пуска на котел De Dietrichе безплатен при положение, че котела е свързан към отоплителната, газовата,електрическа и др. инсталации и те са проверени.

Имам отоплителен уред DE DIETRICH, до кога мога да получавам резервни части за него гаранционно и каква е тяхната гаранция?

Гаранцията за фабрични дефекти на уредите De Dietrich е 2 години. Гаранцията на резервните части е 6 месеца.

Може ли към котлите DE DIETRICH да свържа подово отопление?

Да, може. За някой модели това е стандартна функция, за други е необходим монтаж на допълнителна платка.

Каква мощност котел е необходима за моето жилище?

За точно изчисление на необходимата мощност е необходимо да се знае от какъв материал са стените, има ли и каква е изолацията на стените и таваните, каква е дограмата, каква вътрешна температура ще се поддържа. За по-грубо изчисление на небходимата мощност се залагат 50W на куб. м. от отпляемата площ.

Имам комин, мога ли да го използвам за газов стенен котел?

Да, може да се използва съществуващ комин, но трябва да се монтира тръба за изгорелите газове в съществуващият комин, за да се отведе конденза от тях и да се предотврати появатана петна по стените.