Газификация на дома с безвъзмездна помощ в размер на 20%

 

Каква е целта на програмата?

Целта на програмата DESIREE Gas е да насърчи подмяната на нискоефективните енергоизточници, използвани в българските домове, като електроенергията, дървата и въглищата, с по- ефективната и екологично чиста енергия от природен газ.

 

Какъв е размерът на финансиране?

Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на енергетиката осигуряват безвъзмездно финансиране за газификация на дома в размер на 20% от стойността на газовите уреди и инсталации, като то може да достигне до 1 000 евро за инсталации с котли с висок КПД и до 1 200 евро за инсталации, използващи кондензни котли.

 

Кой може да се възползва от програмата DESIREE Gas?

Всяко физическо лице, което желае да замени използването на електричество, въглища, дърва или нафта за отопление и топла вода в своя дом с природен газ.

За да се възползвате от безвъзмездното финансиране, е необходимо до жилището Ви да има изградена газоразпределителна мрежа. На следният линк, може да проверите, къде има изградени мрежи: https://gas.overgas.bg/мрежа/

 

Как може да кандидатствате по програмата?

Достатъчно е да посетите Клиентски център на Овергаз и да подадете Заявление за безвъзмездна помощ. Ще Ви бъде изготвена индивидуална оферта, съобразена с нудите на Вашето домакинство. След одобрение от страна на Министерството на енергетиката безвъзмездната помощ се приспада от цената за газификация на Вашият дом.

 

Кое е допустимо газово оборудване?

Може да газифицирате дома си със следното газово оборудване, което се финансира от програмата: едноконтурни и двуконтурни газови котли, кондензни газови котли, газови конвектори, газови бойлери от висок клас, радиатори, вътрешни отоплителни мрежи, автоматизация и други уреди, работещи с природен газ, които са неразделна част от вътрешна газова инсталация на Вашето жилище.

 

Какво покрива финансирането?

Допустимите разходи са тези свързани с:

·       Изготвяне на проект и изграждане на инсталации свързани с газификацията на Вашето жилище;

·       Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на избраното от Вас газово оборудване.

 

Кой изпълнява газификацията на дома?

Овергаз може да осигурти всички улуги, необходими за газификацията на твоето жилище. От изграждане и проектиране на газовата инсталация до доставка и монтаж на газово оборудване с висок стандарт на икономичнос, качество и надеждност.

 

Как може да финансирате газификацията?

Можете да осигурите необходимите средства за газификация на Вашият дом, като допълните гаранта по програмата DESIREE Gas с целеви кредит при преференциални условия.

Друга възможност за допълване на гаранта по DESIREE Gas е с Програмата за кредитиране на енергийна ефективност в дома (REECL), по която може да бъде финансирано изграждането на сградна газова инсталация в многофамилни жилищни сгради.

 

Особености:

 

·       Програмата ще продлжи до изчерпване на осигуреното финансиране.

·       Безвъзмездното финансиране не включва разходи за готварски газови уреди.

·       Всички допустими разходи трябва да са направени в един и същ период.