Hitachi

 

Hitachi е японско дружество, конгломерат със седалище в Chiyoda, Токио, Япония. Hitachi е многоотраслова компания, която работи в единадесет бизнес сегмента: Информационни и телекомуникационни системи, Социална инфраструктура, Високо функционални материали и компоненти, Финансови услуги, Електронни системи и оборудване, Автомобилни системи, Железопътни и Градски системи, Цифрова медия и Потребителски продукти, Строителни машини и други компоненти и системи.

Hitachi е поела ангажимент за подобряване на обществото чрез технология. От решения за съхранение на данни до транспортни системи, Hitachi Ltd е предоставила продукти, услуги и решения за всеки сектор на европейския пазар от 1982 г. насам.

Hitachi e компания лидер в производството и доставката на различни видове продукти.