De Dietrich

Сплит термопомпите De Dietrich HPI се предлагат в широка гама мощности и могат да бъдат адаптирани към всякакви нужди. Въпреки компактните си размери, външното и вътрешното тяло гарантират максимум изпълнение през цялата година (работят до -20°C, в зависимост от модела). Водните резервоари, от 150 до 500 литра, гарантират производството на над 70% от битовата гореща вода (БГВ). Таблото за управление DIEMATIC i-SYSTEM е изключително лесно за работа. С тази интелигентна система за контрол могат да се управляват 2-та основни и 3-те допълнителни кръга на работа.     
Сплит термопомпите De Dietrich ALEZIO са атрактивни не само заради цената си, но и поради причината, че работят добре. За 1 kW/h консумирана енергия помпата произвежда 4,2 kW/h топлина. Термопомпата работи на принципа въздух-вода, т.е. извлича топлинната енергия от външния въздух и я пренася вътре в дома Ви. Опотлението се управлява чрез хидравличен кръг, който може да захранва подово отопление/охлаждане, радиатори или вентилаторни конвектори. Спирайки се на термопомпата De Dietrich ALEZIO, Вие избирате един екологичен източник на енергия, който не замърсява околната среда, тъй като не използва изкопаеми горива, няма вредни емисии на CO2 в атмосферата.
Термопомпите De Dietrich ALEZIO са атрактивни не само заради цената си, но и поради причината, че работят добре. За 1 kW/h консумирана енергия помпата произвежда 4,2 kW/h топлина. Термопомпата работи на принципа въздух-вода, т.е. извлича топлинната енергия от външния въздух и я пренася вътре в дома Ви. Опотлението се управлява чрез хидравличен кръг, който може да захранва подово отопление/охлаждане, радиатори или вентилаторни конвектори. Спирайки се на термопомпата De Dietrich ALEZIO, Вие избирате един екологичен източник на енергия, който не замърсява околната среда, тъй като не използва изкопаеми горива, няма вредни емисии на CO2 в атмосферата.
Термодинамичният бойлер De Dietrich KALIKO работи на принципа на термопомпа, т.е. извлича топлинна енергия от външния въздух. В зависимост от модела, бойлерите разполагат с водосъдържател от 210 до 270 литра, който осигурява битова гореща вода (БГВ) достатъчна за 6-членно семейство. Бойлерът работи и при външна температура до -5°C, загрявайки водата във водосъдържателя до 62°C. За да работи термодинамичният бойлер De Dietrich KALIKO не се нуждае от изкопаеми горива. Няма вредни емисии на CO2, което го прави екологичен източник на енергия.