КОМФОРТЕН КЛИМАТ ЦЯЛ СЕЗОН


КОМФОРТЕН КЛИМАТ ЦЯЛ СЕЗОН

ГАЗИФИЦИРАЙ ДОМА СИ

сега с безвъзмездна помощ
в размер на 30%
Проект DESIREE GAS има за цел да осигури специален и ефективен механизъм за подкрепа на газификацията на българските домакинства в съответствие с изискванията на Директивата за енергийна ефективност на ЕС. Той насърчава най-ефективните технологии и подкрепя преминаването от въглеродно интензивното електричество към природен газ, като по този начин се намалява потреблението на енергия и въглеродни емисии в жилищния сектор в България.

Каква е целта
на програмата?

Целта на програма DESIREE Gas е да насърчи подмяната на нискоефективните енергоизточници, използвани в българските домове, като електроенергията, дървата и въглищата, с по-ефективната и екологично чиста енергия от природен газ.

Какъв е размерът
на финансиране?

Максималният размер на безвъзмездната финансова
помощ е 2347 лв на домакинство.

Тази сума може да покрие изцяло или отчасти разходи за едноконтурни и двуконтурни газови котли, кондензни газови котли, газови конвектори,, радиатори, вътрешни отоплителни мрежи, автоматизация и други уреди, работещи с природен газ, които са неразделна част от вътрешна газова инсталация на Вашето жилище. Програмата вече покрива и 100% от цената за присъединяване към газоразпределителната мрежа.

Кой може да се възползва от програмата DESIREE Gas?

Всяко физическо лице, което желае да замени използването на електричество, въглища, дърва или нафта за отопление и топла вода в своя дом с природен газ. За да се възползвате от безвъзмездното финансиране, е необходимо до жилището Ви да има изградена газоразпределителна мрежа.

Как може да кандидатствате по програмата?

Фирма РУВЕКС АД е партньор на Овергаз по програмата DESIREE Gas, за да кандидатствате е достатъчно да ни се обадите на телефон 0700 14 014 /на цената на 1 градски разговор/ и да се доверите на нашите специалисти, които ще Ви съдействат.

Какъв е срока
на проекта?

Проектът стартира през месец септември 2015 г. и беше предвиден да продължи 36 месеца. На 5 юли 2018 г. срокът на проекта беше удължен до м. юни 2020 г.
тук може да проверите, къде има изградени мрежи: https://gas.overgas.bg/мрежа/

Особености


Природният газ е високоефективен като гориво и е щадящ за околната среда в сравнение с другите изкопаеми горива. При използването му не се отделят сажди, миризми и прах във въздуха. Ползите за потребителите на енергия от природен газ не са само в намалението на емисиите на парникови газове, но и в повишената енергийна ефективност и спестената електроенергия.


партньори по програмата

Официална страница на програмата: desireegas.bg