Котли

GT 224

Котлите GT 224 (четири броя глидери) са котли от евтектичен чугун  за нискотемпературни инсталации до 30°С с възможност за пълно изстиване между два работни цикъла. Максималната работна темпераура на котлите е 100°С. Диапазона на термостата е от 30 до 90°С. Максималното работно налягане е 4 bar. Триходовата структура и голямата горивна камера позволяват постигането на голяма ефективност (до 92%). С

GT 225

Котлите GT 225 (пет броя глидери) са котли от евтектичен чугун  за нискотемпературни инсталации до 30°С с възможност за пълно изстиване между два работни цикъла. Максималната работна темпераура на котлите е 100°С. Диапазона на термостата е от 30 до 90°С. Максималното работно налягане е 4 bar. Триходовата структура и голямата горивна камера позволяват постигането на голяма ефективност (до 92%). С

GT 226

Котлите GT 226 (шест броя глидери) са котли от евтектичен чугун  за нискотемпературни инсталации до 30°С с възможност за пълно изстиване между два работни цикъла. Максималната работна темпераура на котлите е 100°С. Диапазона на термостата е от 30 до 90°С. Максималното работно налягане е 4 bar. Триходовата структура и голямата горивна камера позволяват постигането на голяма ефективност (до 92%). С

GT 227

Котлите GT 227 (седем броя глидери) са котли от евтектичен чугун  за нискотемпературни инсталации до 30°С с възможност за пълно изстиване между два работни цикъла. Максималната работна темпераура на котлите е 100°С. Диапазона на термостата е от 30 до 90°С. Максималното работно налягане е 4 bar. Триходовата структура и голямата горивна камера позволяват постигането на голяма ефективност (до 92%). С

GT 228

Котлите GT 228 (осем броя глидери) са котли от евтектичен чугун за нискотемпературни инсталации до 30°С с възможност за пълно изстиване между два работни цикъла. Максималната работна темпераура на котлите е 100°С. Диапазона на термостата е от 30 до 90°С. Максималното работно налягане е 4 bar. Триходовата структура и голямата горивна камера позволяват постигането на голяма ефективност (до 92%).

Страници