Бойлери

Бойлери с индиректно загряване с една серпентина или две серпентини
Буферни съдове за битова топла вода и отоплиелни инсталации.