Стенен газов котел DeDietrich серия Innovens MCA

Стенен газов кондензен котел за отопление с ветрикален или хоризонтален коаксиален комин за отвеждане на изгорелите газове. Ефективност до 109%. Ниско ниво на вредни емисии: NOx< 20mg/ kWh; CO<15mg/kWh. Моделите МСA 15 и МСA 25 са за отопление. Моделите МСA 15 LP и МСA 25 LP са с интегрирана циркулационна помпа за отопление и производство на битова топла вода.

Ниска консумация на природен газ с възможност за работа на пропан/бутан. Моноблоково цилиндрично отоплително тяло от алуминиево-силициева сплав. Газова горелка с модулация от 17 до 100% от номиналната мощност с компактен газов вентил и вграден шумозаглушител. Микропроцесорно управление Diematic iSistem. Доставя се с модулираща помпа за отопление, циркулационна помпа или топлообменник за производство на битова топла вода, тръба със сифон за отвеждане на конденза.

Информация за котли серия INNOVENCE ТУК