Стоящи газови котли

Aтрактивни и компактни котлите от серия Modulens осигуряват комфорт, като гарантират постоянна стайна температура. Снабдени с ново бързо реагирaщо отоплително тяло то лят алуминий, с модулираща циркулационна помпа клас А, която намалява комсумацията на ел. енергия и нивата шум на котела (с изключение на 35 kW модел). Всички котли от серията Modulens имат контролен панел Diematic iSystem, с който може да настройвате котела според конкретните Ви нужди. 
Ако искате да имате икономичен и лесен за работа котел, който да ползвате за отопление и битова гореща вода, Вашият избор са котлите от серия Twineo. Благодарение на кондензната технология имате ниски сметки и консумация. Компактните им рамери ги правят подходящи за всики дом. Още един плюс на серията Twineo е, че в допъленение може да се монтира соларен бойлер. Котлите имат лесно за работа вградено управление, с което се гарантира постоянна температура.  
Серия C 230-... ECO са газови кондензни котли за подов монтаж с модулираща горелка, предназначени само за отопление. Мощността на котлите от серията е от 93 kW до 217 kW. Модулацията на горелката, от 18 до 100%, гарантира ниско ниво на отделяните вредни емисии и годишна ефективност до над 109%. Серията C 230-... ECO включва следните модели: C 230-85 ECO (с три броя глидери), C 230-130ECO (с четири броя глидери), C 230-170 ECO (с пет броя глидери) и C 230-210 ECO (с шест броя глидери).                 
Котлите от серията C 330-... ECO са газови кондензни котли с модулираща горелка предназначени само за отопление. Мощността на котлите от серията е от 279 kW до 651 kW. Модулацията на горелката, от 20 до 100%, гарантира ниско ниво на отделяните вредни емисии и годишна ефективност до над 109%.
Котлите от серията C 630-... ECO са газови кондензни котли с модулираща горелка предназначени само за отопление. Мощността на котлите от серията е от 558 kW до 1303 kW. Модулацията на горелката, от 15 до 100%, гарантира ниско ниво на отделяните вредни емисии и годишна ефективност до над 109%.