Индустриални чугунени котли

Kотли от евтектичен чугун за нискотемпературни инсталации до 30°С с възможност за пълно изстиване между два работни цикъла. Избор на 2 вида управление с различна функционалност. Триходовата структура и голямата горивна камера позволяват постигането на голяма ефективност (до 92%). Редуциран размер на фукса. Възможност за допълнителна поръчка на напълно комплектован хидромодул предварително сглобен и изолиран за по-бърз монтаж.
Котли от евтектичен чугун с херметизирана камера монтиран на носеща рама с регулируеми крачета. Подходящ за нискотемпературни инсталации с температура до 30° C с възможност за пълно изстиване между два работни цикъла. Триходова горивна камера с к.п.д. до 93% работеща със стандартна, модулираща или ниско емисионна горелка. Подсилена топлоизолация от минерална вата 100 мм осигуряваща намалени загуби и висока ефективност. Глидерна структура позволяваща лесен монтаж във всякакво болейрно помещение. Възможност за избор от 4 вида управление: Стандартно, В3, К3, Diematic m3
Котели от евтектичен чугун с херметизирана камера монтиран на носеща рама с регулируеми крачета. Подходящ за нискотемпературни инсталации с температура до 40° с възможност за пълно изстиване между два работни цикъла. Триходова горивна камера с КПД до 93% работеща със стандартна, модулираща или нискоемисионна горелка. Подсилена топлоизолация от минерална вата 100 мм осигуряваща намалени загуби и висока ефективност. Доставя се с фабрично настроен датчик за поток. Глидерната структура позволяваща лесен монтаж във всякакво болейрно помещение. Възможност за избор от 4 вида управления: Стандартно, В3, К3, Diematic m3.
Чугунен котел от евтектичен чугун с херметизирана камера монтиран на носеща рама с регулируеми крачета. Подходящ за нискотемпературни инсталации с температура до 40° с възможност за пълно изстиване между два работни цикъла. Лесна адаптация на всякаква горелка към четириходова горивна камера с оптимизирани размери и с к.п.д. до 93% работеща със стандарта, модулираща или нискоемисионна горелка. Подсилена топлоизолация от минерална вата 100 мм осигуряваща намалени загуби и висока ефективност. Доставя се с фабрично настроен датчик за поток. Глидерна структура позволяваща лесен монтаж във всякакво болейрно помещение.Възможност за избор от 4 вида управление: Стандартно, В3, К3, Diematic m3