Повишаване на знанията и уменията на служителите – повишаване на производителността на компанията

Рувекс“ АД има удоволствието да съобщи, че е сред одобрените бенефициенти по процедура „Обучение за заети лица“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Одобреният проект е с наименование „Повишаване на знанията и уменията на  служителите – повишаване на производителността на компанията“, а основната му цел е подобряването на професионалната пригодност и компетентностите на основния персонал във фирма „Рувекс“ АД.

Изпълнението на проекта ще допринесе за профилирането на работната сила към качествена и високопроизводителна трудова дейност. Успоредно с това, проектът ще отговори и на потребностите на персонала за усвояване на професионални стандарти и езикови или дигитални умения, които ще повишат капацитета, мотивацията и производителността на труда на участниците. В рамките на проекта ще се проведат обучения по част от професия и обучения за придобиване на дигитални или чуждоезикови компетентности на служителите в „Рувекс“ АД.