Сертификати Рувекс

Диплом - Международен панаир Пловдив - 2006

Грамота - Фирма на годината 2003

Сертификат от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Сертификат за присъден кредитен рейтинг

Сертификат от Международната федерация за недвижими имоти FIABCI

Камара на строителите в България пета група строежи

Камара на строителите в България първа група строежи

Камара на строителите в България трета група строежи

Камара на строителите в България четвърта група строежи

Сертификат ISO 14001

Сертификат ISO 9000:2015

Сертификат OHSAS 18001