SIEMENS

Simenes направление Сградни технологии е водещият световен доставчик на сигурни, безопасни и енергийно-ефективни решения за сгради (“Зелени сгради”) и сградна инфраструктура. Като системен интегратор и доставчик на продукти и услуги направление Сградни технологии предлага системи за контрол (отопление, вентилация, климатизация, осветление, щори и много други), ОВК продукти, системи за пожарна безопасност и сигурност на сградите.