Wilo

Wilo е лидер в международния бизнес за производство на помпи и помпени системи за отопление, вентилация и климатизация, водоснабдяване, отводняване и пречистване на отпадни води.

"Високопроизводителни, лесни за обслужване, надеждни" - това са качествата, които съвсем естествено можете да очаквате от помпите на Wilo.

Основана през 1872 г. в момента компанията има филиали в 70 страни.