Премини към основното съдържание

Сертификати и лицензи

Сертификат от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Диплом - Международен панаир Пловдив - 2006
Сертификат за присъден кредитен рейтинг
Сертификат от Международната федерация за недвижими имоти
Камара на строителите в България пета група строежи
Камара на строителите в България първа група строежи
Камара на строителите в България трета група строежи
Камара на строителите в България четвърта група строежи
Грамота - Фирма на годината 2003
Сертификат ISO 14001
Сертификат ISO 9000:2015
Сертификат OHSAS 18001